"18 gmin w obszarze metropolitalnym Lizbony złożyło ponad 25 000 domów w ramach swoich wniosków do PRR", ogłosił AML w oświadczeniu, podkreślając, że planowana inwestycja ma na celu "zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych w niegodnych warunkach mieszkaniowych, które obecnie utrzymują się na terytorium metropolitalnym".

AML wskazał, że liczba 20 500 domów do rehabilitacji i 4 600 do budowy jest przewidziana w "danych zebranych przez obszar metropolitalny Lizbony do 13 maja 2024 r., które zostały ujawnione na spotkaniu grupy roboczej ds. mieszkalnictwa metropolitalnego".

To samo źródło przypomniało, że Diagnoza nieprzyzwoitych warunków mieszkaniowych w obszarze metropolitalnym Lizbony została "przedstawiona w listopadzie 2022 r." i wskazała na istnienie "w tym czasie około 50 000 gospodarstw domowych żyjących w niepewnych warunkach w obszarze metropolitalnym".

Wartości te stanowią, według AML, "około 4% całkowitej liczby gospodarstw domowych w regionie" i obejmują "szacunkową liczbę 134 000 osób".

AML oszacował, że inwestycje potrzebne do budowy tych 4600 nowych domów i rehabilitacji 25 000 domów "wynoszą 1 500 mln euro, z czego 1 300 mln euro zostanie sfinansowane ze środków wspólnotowych z PRR".