Terminy płatności IMI zależą od kwot do zapłaty, co zostało ostatnio podkreślone przez Urząd Podatkowy i Celny (AT):

  • Maj: dla pojedynczych rat dla podatku równego lub niższego niż 100 euro;
  • Maj i listopad: dwie raty dla IMI powyżej 100 euro i poniżej 500 euro;
  • maj, sierpień i listopad: trzy raty dla podatku równego lub wyższego niż 500 euro.


Raty IMI muszą być płacone do ostatniego dnia każdego miesiąca. Aby to zrobić, wystarczy zapoznać się ze szczegółami płatności wskazanymi w nocie rozliczeniowej wysłanej pocztą przez AT. Informacje te są również dostępne na portalu finansowym.

Każdy, kto musi zapłacić IMI w wysokości ponad 100 euro, może również dokonać płatności za jednym razem.

Informacje te są również dostępne na Portalu Finansowym, po zalogowaniu, w menu bocznym: Płatności>Płatności w toku.