Liczba jednostek hotelowych dostępnych na sprzedaż i wynajem wzrosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. O ile w pierwszym przypadku (sprzedaż) na koniec 1. kwartału 2024 r. na sprzedaż wystawionych było 1 038 hoteli, czyli o 31% więcej niż 791 w analogicznym okresie ubiegłego roku, o tyle w drugim przypadku (wynajem) do wynajęcia były 62 jednostki hotelowe (+48% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2023 r.).

Liczby te zostały przedstawione przez CASAFARI, europejską platformę danych dotyczących nieruchomości, która ujawnia główne wnioski z badania przeprowadzonego na rynku hotelarskim w Portugalii. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane dostępne na platformie i porównano pierwszy kwartał 2024 r. z tym samym okresem poprzedniego roku, starając się ocenić najnowsze zachowanie tych aktywów zarówno pod względem sprzedaży, jak i wynajmu.

Na poziomie regionalnym Faro, Porto i Lizbona miały największą liczbę jednostek hotelowych dostępnych na sprzedaż (odpowiednio 289, 120 i 96). Z drugiej strony, istnieje kilka regionów z tylko jedną jednostką hotelową dostępną na sprzedaż, takich jak Trofa, Penafiel, Paredes, między innymi.

Sintra, Lourinhã i Matosinhos wyróżniają się jako regiony kraju o największym wzroście procentowym, z podażą siedmiokrotnie większą, na przykład w Sintrze, podczas gdy Odivelas, Baião i Coimbra wykazały ujemne wahania.


Średnia cena

Średnia cena za m2 hoteli na sprzedaż w Portugalii wyniosła 3.319 euro w pierwszym kwartale tego roku, co stanowi wzrost o +18% w porównaniu do 2.818 euro odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku. Na poziomie regionalnym, Cascais, Sintra i Lizbona mają najwyższą średnią cenę za m2 w kraju (odpowiednio 7.213 euro, 6.995 euro i 6.175 euro). Z kolei Paredes, Amarante i Penafiel miały najniższe średnie ceny za m2 w kraju.

Na poziomie procentowym, Lourinhã, Madeira i Guarda odnotowały największe wzrosty. Marco de Canaveses, Castelo Branco i Beja wykazują ujemne wahania średniej ceny za m2 w pierwszym kwartale 2024 roku.


Ceny wynajmu

W pierwszych trzech miesiącach 2024 r. dostępne do wynajęcia były 62 hotele, co stanowi wzrost o +48% w porównaniu z 42 zarejestrowanymi w tym samym okresie ubiegłego roku.

Na poziomie regionalnym Lizbona, Faro i Porto miały największą liczbę jednostek hotelowych dostępnych do wynajęcia (odpowiednio 18, 12 i 11). Z kolei w Aveiro, Santarém, Viseu, Viana do Castelo i Beja dostępna była tylko jedna jednostka hotelowa.

Cascais, Porto i Lizbona wykazały największy procentowy wzrost, podczas gdy Sintra, Matosinhos i Évora wykazały ujemne wahania w pierwszym kwartale 2024 roku.

Średnia cena za m2 hoteli na wynajem w Portugalii wyniosła 24 euro w pierwszym kwartale tego roku, co stanowi spadek o -43% w porównaniu do 41 euro odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Na poziomie regionalnym, Cascais, Leiria i Oeiras są regionami o najwyższej średniej cenie za m2 w kraju (odpowiednio 425 euro, 196 euro i 26 euro). Z drugiej strony, Bragança, Viseu i Aveiro miały najniższe średnie ceny za m2.

Na poziomie procentowym największe wzrosty odnotowały Vila Real, Setúbal i Coimbra. Natomiast Aveiro, Santarém i Leiria wykazały ujemne wahania średniej ceny za m2 w analizowanym okresie.