"Biorąc pod uwagę, że Armação de Pêra staje się atrakcją turystyczną w sezonie kąpielowym, gmina Silves uważa, że ważne jest, aby zminimalizować, w miarę możliwości, ograniczenia w dostępności dla obywateli w ogóle i zapobiegać ryzyku wynikającemu z możliwych ograniczeń ich mobilności, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej".

Z tego powodu gmina postanowiła "zawiesić procedury wydawania zezwoleń na nowe zajęcia przestrzeni publicznej, ze względu na realizację działań urbanistycznych zwolnionych z uprzedniej kontroli, które obejmują instalację rusztowań w celu wykonania prac malarskich na budynkach oraz zawieszenie procedur wydawania zezwoleń na nowe zajęcia przestrzeni publicznej, ze względu na realizację działań urbanistycznych zwolnionych z uprzedniej kontroli, które obejmują instalację kontenerów do zbiórki odpadów budowlanych (takich jak kontenery)".