Łącznie oceniono 20 966 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata, o 435 więcej niż w poprzednim roku, a UAlg pojawił się na pozycji 1309, z ogólnym wynikiem 68,9, a w badaniu zajął miejsce 1 255.

Od 2012 roku CWUR publikuje jedyny akademicki ranking uniwersytetów na świecie, który ocenia jakość edukacji i szanse na zatrudnienie w oparciu o sukcesy zawodowe byłych studentów, jakość kadry dydaktycznej i wyniki badań. Obiektywne wskaźniki są wykorzystywane dla czterech podstawowych filarów leżących u podstaw metodologii klasyfikacji (edukacja, zatrudnialność, kadra dydaktyczna i badania), bez polegania na ankietach i prezentacji danych przez uniwersytety.