Łodzie "znajdowały się w nieprawidłowej sytuacji z powodu braku inspekcji i licencji na prowadzenie działalności w zakresie turystyki morskiej i zostały zajęte jako środek zapobiegawczy", twierdzi Krajowy Urząd Morski.

Właściciele statków zostali powiadomieni i będą mogli wznowić działalność w zakresie turystyki morskiej dopiero po uregulowaniu sytuacji.

W akcję zaangażowanych było trzech członków lokalnego dowództwa policji morskiej Olhão, wspieranych przez statek i czterech inspektorów z ASAE.