"Jednym z żądań pielęgniarek zawartych w tej petycji jest przyznanie im możliwości przejścia na emeryturę w wieku 55 lat, tak jak ma to już miejsce w przypadku kilku innych zawodów", czytamy w oświadczeniu SEP.

Dzięki tej petycji, która ma 15 174 potwierdzonych podpisów, Związek Pielęgniarek ma nadzieję, że "rząd uzna sprawiedliwe prawo dla pielęgniarek"

Po dostarczeniu w 2023 r. petycji z ponad 30 tysiącami podpisów, "największej w historii w dziedzinie zdrowia", Związek Pielęgniarek ma nadzieję, że "w końcu rząd i portugalscy deputowani uznają całe ryzyko związane" z zawodem i ciągłym zużyciem, na które codziennie narażeni są profesjonaliści, mówi cytowany w oświadczeniu prezes SEP Pedro Costa.

Pedro Costa przypomina, że w ostatniej kadencji, przerwanej w połowie z powodu dymisji premiera, Parlament utworzył grupę roboczą w celu oceny tego żądania".

"Prawda jest taka, że przez około pięć lat nie było żadnej widocznej pracy tej grupy ani wniosków, do których ostatecznie doszli i które powinny zostać dostarczone Zgromadzeniu Republiki do grudnia 2023 r.", podkreśla.

Zdaniem Eduardo Bernardino, lidera SEP i pierwszego sygnatariusza petycji, "dalsze odkładanie tej decyzji nie ma sensu".

Pedro Costa podkreśla, że "pielęgniarki podlegają ogromnej presji, wykonują bardzo złożony zawód, w którym muszą nieustannie radzić sobie z chorobą, a nawet śmiercią, oprócz wszystkich trudności związanych z kontaktem z pacjentami i rodziną w chwilach skrajnej kruchości".


Nadgodziny

Podkreśla również, że liczba nadgodzin, które pielęgniarki muszą przepracować każdego miesiąca, rośnie, często bez możliwości skorzystania z dni odpoczynku wymaganych przez prawo.

"Praktykowany jest 24-godzinny harmonogram pracy, w formie dziennych i nocnych zmian, z konsekwencjami fizycznymi i emocjonalnymi", utrzymuje prezes SE, zauważając, że "od 2016 r. udowodniono, że co piąta pielęgniarka odczuwa wyczerpanie emocjonalne, które pogorszyło się jeszcze bardziej wraz z pandemią".

"Pielęgniarki są wyczerpane i pozbawione motywacji ze względu na wszystkie codzienne wymagania, które nie znajdują odzwierciedlenia przede wszystkim w ich warunkach wynagrodzenia", mówi Pedro Costa, mając nadzieję, że posłowie uznają pilną potrzebę uznania pielęgniarstwa za zawód wysokiego ryzyka i szybkiego zużycia, zmieniając w ten sposób minimalny wiek emerytalny.