Po spotkaniu z ministrem prezydencji Paulo Muacho bronił "wzmocnienia zasobów ludzkich i technicznych", a mianowicie tłumaczy ustnych, aby poradzić sobie z popytem na imigrantów i kolejkami oczekujących na usługi.

Podczas ostatniego spotkania rządu z grupami parlamentarnymi w celu wysłuchania propozycji dotyczących polityki migracyjnej, Livre wykazała chęć współpracy, o ile zasady, których broni, zostaną zaakceptowane.

"Będziemy czekać na wyniki tych konsultacji ze strony rządu", powiedział deputowany, który powiedział, że spodziewa się, że władza wykonawcza zorganizuje spotkania z organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami broniącymi imigrantów i praw mniejszości.

Jednocześnie konieczna jest "wspólna praca z władzami lokalnymi w zakresie integracji imigrantów", dodał deputowany, który potwierdził swój sprzeciw wobec europejskiego paktu w sprawie migracji i azylu.

Livre uważa, że pakt zawiera polityki, które są błędne, "często nieludzkie, a nawet okrutne", powiedział Muacho, który bronił polityki poszukiwawczo-ratowniczej na Morzu Śródziemnym i stworzenia "międzynarodowego paszportu humanitarnego", który zapewnia szybsze wsparcie dla uchodźców.