"My Portugalczycy, my rząd, my społeczność potrzebujemy młodych Portugalczyków w Portugalii, abyśmy wszyscy mogli mieć lepszą przyszłość", podkreślił lider władzy wykonawczej na zakończenie posiedzenia Rady Ministrów.

Czarnogóra podkreśliła zatwierdzenie "środków w pięciu głównych osiach", z których wszystkie "mają na celu danie większej nadziei młodym Portugalczykom, nadziei na osiedlenie się w Portugalii i możliwość skorzystania z kwalifikacji, które wielu z nich zdobywa z wielkim wysiłkiem i wielkim poświęceniem".

Zatwierdzone środki w zakresie opodatkowania, mieszkalnictwa oraz zdrowia i dobrobytu były skierowane do młodych ludzi.

Minister ds. młodzieży i modernizacji, Margarida Balseiro Lopes, która była odpowiedzialna za uszczegółowienie przedstawionych środków, podkreśliła również, że "mają one realny wpływ na życie młodych ludzi".

Zapewniła, że jest to "pierwszy zestaw decyzji" dotyczących życia młodych ludzi, które rząd będzie kontynuował.