Deputowany PSD Jorge Paulo Oliveira ogłosił ustalone harmonogramy, w tym debatę na temat "stanu narodu" w dniu 12 lipca.

Zanim prace zostaną przerwane przed wakacjami, odbędzie się jeszcze ostatnia sesja plenarna, 19 lipca, przeznaczona tylko na głosowania, powiedział Jorge Paulo Oliveira.

12 czerwca parlament wybierze organy zewnętrzne, w tym swoich przedstawicieli do Rady Państwa. Na ten dzień zaplanowano również oświadczenia polityczne.

Dzień wcześniej zaplanowano potencjalną debatę, o którą wnioskowała CDS-PP, a której temat nie został jeszcze ogłoszony. 19 czerwca będzie kolej Chegi na ustalenie porządku obrad.

Następnego dnia, 20 czerwca, deputowani debatowali nad propozycjami Chegi, IL i BE dotyczącymi powołania komisji śledczej ds. zarządzania Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Wybory pięciu przedstawicieli Zgromadzenia Republiki do Rady Stanu były zaplanowane na piątek, ale zostały przełożone.