Lista dla Portugalii obejmuje 111 leków firm farmaceutycznych, takich jak Generis i Sandoz, które będą musiały zostać wycofane lub których wprowadzenie na rynek nie powinno być dozwolone, a decyzja zostanie podjęta przez organ wykonawczy Wspólnoty zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków(EMA, w angielskim akronimie).

Zgodnie z oświadczeniem organu wykonawczego Wspólnoty, chodzi o ocenę przez EMA leków generycznych Synapse, przeprowadzoną na wniosek hiszpańskiej agencji ds. leków, która stwierdziła, że nie ma lub nie ma wystarczających danych, aby "wykazać biorównoważność", co ma miejsce, gdy dwa leki uwalniają tę samą substancję czynną w organizmie w tym samym tempie i w tym samym stopniu w podobnych warunkach.

Bruksela podkreśla, że EMA "ustaliła, że testy przeprowadzone przez Synapse Labs na tych lekach generycznych nie spełniły surowych wymogów UE, aby wykazać, że są one równoważne z lekami referencyjnymi".

W porozumieniu z 27 państwami członkowskimi w oświadczeniu podkreślono, że krajowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zostaną zawieszone, dopóki producenci nie będą w stanie dostarczyć ważnych i wiarygodnych danych w celu wykazania równoważności, czyli "dostarczenia danych, które wykażą, że leki generyczne uwalniają w organizmie taką samą ilość substancji czynnej jak leki referencyjne".