"Przeprowadzimy działania wyjaśniające, zasadniczo skoncentrowane na kwestiach zabezpieczenia społecznego, a także postaramy się pracować nad kwestiami podatkowymi, kolejną kwestią, w której istnieje wiele wątpliwości", powiedział Lusa José Cesário.

Urzędnik stwierdził, że emigranci borykają się z problemem, który występuje również w Portugalii, choć nie tak poważnym, a mianowicie "brakiem informacji o prawach i sposobach rozwiązywania problemów".

"W ostatnich latach technicy ds. zabezpieczenia społecznego, tzw. attaché ds. zabezpieczenia społecznego, wykonali pewną pracę na szczeblu lokalnym, ale jest ona wciąż niewystarczająca", powiedział.

Z tego powodu José Cesário porozumiał się już z ambasadorami w Szwajcarii i Luksemburgu, a "to samo ostatecznie stanie się we Francji", w tym sensie, że odbędą się sesje wyjaśniające.

Aby pomóc Portugalczykom, którzy wyemigrowali, a teraz wracają, są już na emeryturze lub wkrótce będą, rząd postara się ponownie docenić i wyeksponować biura wsparcia dla emigrantów, które działają w portugalskich gminach.

Podczas tej podróży do Francji José Cesário potwierdził trudności, z jakimi boryka się portugalska edukacja