"Jeśli zapewniamy tańszy, tańszy dostęp do tego typu produktów dla ludności, nie tylko ułatwiamy wybór w odniesieniu do ich dostępności finansowej, ale także edukujemy ludność, ponieważ pokazujemy im, że na przykład te produkty spożywcze bez przypisanego podatku VAT są tymi, które powinny być zawarte w posiłkach", broniła Liliana Sousa.

Szefowa dietetyków rozmawiała z agencją Lusa na temat badania opublikowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia(DGS), zgodnie z którym nieodpowiednie odżywianie i nadwaga (w tym otyłość) są jednymi z czynników, które najbardziej determinują obciążenie chorobami Portugalczyków.

"Są one jednymi z głównych determinantów utraty lat zdrowego życia wśród Portugalczyków, przyczyniając się odpowiednio do 8,3% i 7,5% wszystkich zgonów w Portugalii w 2021 r.", mówi DGS, który jest częścią Global Burden Disease Study, międzynarodowego badania koordynowanego przez Institute for Health Metrics and Evaluation na University of Washington, którego celem jest dostarczenie szacunków przyczyn globalnego obciążenia chorobami, a także obciążenia chorobami przypisywanymi różnym czynnikom ryzyka (88 czynników ryzyka) w 204 krajach.

Dla prezydenta wyniki te "są przerażające" i powinny zasługiwać na "refleksję" i "fundamentalną strategię", obejmującą środki wykraczające poza te, które zostały podjęte w celu opodatkowania mniej zdrowych produktów, a mianowicie słodkich napojów.

Według badania, wysokie spożycie czerwonego mięsa, przetworzonych mięs i soli, a także niewystarczające spożycie produktów pełnoziarnistych, owoców i warzyw były nieodpowiednimi zachowaniami żywieniowymi, które w największym stopniu przyczyniły się do zmniejszenia liczby lat życia Portugalczyków w zdrowiu w 2021 roku.

"Oprócz nieodpowiedniego odżywiania i nadwagi, inne czynniki warunkujące zdrowie, pośrednio związane ze sposobem odżywiania się - takie jak wysoki poziom glukozy w osoczu i wysokie ciśnienie krwi - są uważane za główne odpowiedzialne w Portugalii za pojawienie się chorób, takich jak cukrzyca, nowotwory oraz choroby układu krążenia i nerek oraz związaną z nimi śmiertelność", podkreśla DGS.