Zgodnie z oświadczeniem federacji, akcja ta ma na celu "domaganie się uregulowania płatności za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni świąteczne oraz potwierdzenie potrzeby docenienia pracy wykonywanej w te dni, zgodnie z godzinami pracy i ich prawnymi limitami".

Publiczna spółka Museus e Monumentos de Portugal zarządza 38 muzeami narodowymi i zabytkami rozmieszczonymi na terenie całego kraju.