"Zalecenie makroostrożnościowe należy traktować bardzo poważnie, bardzo poważnie", powiedział Centeno na konferencji prasowej poświęconej prezentacji Raportu Stabilności Finansowej w siedzibie Banco de Portugal(BdP) w Lizbonie.

Według byłego ministra finansów PS (rząd António Costy), praca wykonana w celu wzmocnienia systemu bankowego była "bardzo trudna" i "po osiągnięciu tej pozycji nie jest rozsądne kwestionowanie jej". Ponadto stwierdził, że nadmierne zadłużenie było przyczyną kryzysu finansowego i dlatego "należy się nim zająć".

Odnosząc się do zwolnienia z IMT (podatku miejskiego od uciążliwych transferów nieruchomości) przy zakupie pierwszego domu przez młodych ludzi, Centeno powiedział, że środek ten "ma znacznie mniejszy wpływ systemowy" niż środek gwarancji publicznej, ponieważ "nie ma wzrostu zadłużenia rodziny".

Rząd ogłosił publiczną gwarancję mającą na celu ułatwienie zakupu domu przez młodych ludzi (do 35 roku życia) korzystających z kredytu mieszkaniowego, przy czym gwarancja ta wynosi do 15% wartości zakupu nieruchomości. Państwo działa jako gwarant, więc jeśli dana osoba nie spłaci kredytu, państwo przejmuje jego spłatę.

Minister ds. prezydencji, Leitão Amaro, wyjaśnił w poniedziałek, że "gwarancja istnieje do momentu, gdy młoda osoba spłaci pierwsze 15% [kredytu] bankowi", precyzując, że po spłacie tych 15% "państwo opuszcza równanie".