Krajowy Kongres Eucharystyczny (CEN) rozpocznie się w piątek 31 maja w Forum Braga.

Msza jest również częścią Archidiecezjalnej Pielgrzymki do Sameiro, która w tym roku nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ zbiega się z zakończeniem kongresu. Kardynał José Tolentino de Mendonça będzie w Bradze jako specjalny wysłannik papieża.

"Ta pielgrzymka do Sameiro jest zwyczajna, ale w tym roku osiągnie gigantyczne rozmiary, ponieważ nie będzie to już tylko pielgrzymka archidiecezjalna, ale pielgrzymka narodowa", przyznał przewodniczący Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, kanonik José Paulo Abreu.

Według tego kapłana, "praktycznie wszyscy portugalscy biskupi będą w niedzielę w Sameiro".

W tym tygodniu papież Franciszek wyraził pragnienie, aby CEN stanowił krok naprzód w życiu Kościoła.

W przesłaniu wideo opublikowanym przez Konferencję Episkopatu Portugalii(CEP), Franciszek zwraca się do uczestników kongresu, stwierdzając: "Chcę was pozdrowić i chcę was zachęcić, abyście połączyli siły, aby ten Kongres Eucharystyczny był ciągłością w życiu Kościoła. A jednocześnie krokiem naprzód w życiu Kościoła, czy to w całej Portugalii, w każdej diecezji, w każdej parafii, w każdej wspólnocie".

Kongres w Bradze poprzedza 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Quito w Ekwadorze w dniach 8-15 września pod hasłem "Braterstwo dla uzdrowienia świata".