Dane pochodzą z Banco de Portugal, który podkreśla, że ten zasób indywidualnych depozytów stanowi wzrost o 5% w porównaniu z kwietniem 2023 r., czyli jest to najwyższa stopa wzrostu od grudnia 2022 r.

"Od początku roku depozyty te wykazują wyższe tempo wzrostu niż kredyty, co nie miało miejsca od stycznia 2023 r.", podkreśla Bank Portugalii.