Firma doradcza Adecco opublikowała portugalski przewodnik płacowy na 2024 r., który ujawnia, ile średnio pracownicy mogą otrzymać brutto w tym roku.

Według raportu Dinheiro Vivo przeanalizowano 13 obszarów gospodarczych, przy czym sektor finansowy, w tym bankowość, oferuje najwyższe wynagrodzenia. Z drugiej strony, sektory handlu detalicznego i budownictwa mają najniższe wynagrodzenia spośród 13 analizowanych obszarów.

W przewodniku podkreślono, że firmy przechodzą okres "przyspieszonej transformacji" w odpowiedzi na "wysoką inflację, globalny kryzys energetyczny i restrykcyjną politykę banków centralnych, czynniki, które przyczyniły się do spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego". Raport Adecco wskazuje, że firmy mają obecnie trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem pracowników.

Bernardo Samuel, dyrektor ds. rekrutacji w Adecco, powiedział w oświadczeniu: "Istotne jest, aby firmy przyjmowały innowacyjne strategie zwiększania szans na zatrudnienie".

W przewodniku płacowym przeanalizowano 13 sektorów - finanse i bankowość; zasoby ludzkie; kierownik; usługi wspólne; sprzedaż i marketing; handel detaliczny; hotelarstwo; zdrowie; energia; przemysł; budownictwo; logistyka; i łańcuch dostaw.

Średnio najwyższe wynagrodzenia (w ujęciu brutto i rocznym) można znaleźć w sektorze finansowym, w tym w bankowości, zgodnie z Przewodnikiem płacowym Adecco 2024, biorąc pod uwagę najlepsze role zawodowe.

W sektorze finansowym do najwyżej wynagradzanych stanowisk należy dyrektor finansowy, którego wynagrodzenie waha się od 40 tys. euro do 120 tys. euro. Inną istotną rolą jest kontroling, który pozwala na osiągnięcie wynagrodzeń w przedziale od 40 tys. euro do 90 tys. euro. Najniżej wynagradzane stanowiska w tym sektorze to technik ds. kredytów i windykacji (od 18 200 euro do 32 tys. euro) oraz technik ds. księgowości, który otrzymuje od 19 600 euro do 40 tys. euro.

W bankowości najwyższe stanowiska mogą zagwarantować wynagrodzenie w wysokości od 21 tys. euro do 90 tys. euro rocznie.

Jeśli chodzi o sektor centrów usług wspólnych, najwyższe wynagrodzenia mogą wynosić od 47 tys. euro do 154 tys. euro. Najniższe wynagrodzenia w tym sektorze odpowiadają stanowiskom specjalisty ds. podróży i wydatków, z wynagrodzeniem w przedziale od 18 tys. euro do 28 tys. euro, oraz specjalisty ds. zobowiązań, który zarabia od 21 tys. euro do 30 tys. euro rocznie.

W handlu detalicznym najlepiej opłacanymi stanowiskami są dyrektor sklepu, którego roczne wynagrodzenie waha się od 25,2 tys. euro do 49 tys. euro, oraz kierownik sklepu, którego roczne wynagrodzenie waha się od 28,5 tys. euro do 52 tys. euro. Z drugiej strony, mimo że są to stanowiska kierownicze, kierownicy sklepów (od 18 tys. euro do 26,6 tys. euro) i asystenci kierowników sklepów (od 16,8 tys. euro do 22,4 tys. euro) zarabiają mniej.


Hotelarstwo i budownictwo

W sektorze hotelarskim i restauracyjnym wynagrodzenia mogą wahać się od 19,6 tys. euro w przypadku kierownika restauracji do 126 tys. euro w przypadku dyrektora hotelu.

W sektorze budowlanym, według Adecco, kierownik budowy może zarobić od 25 200 euro do 49 000 euro, podczas gdy dyrektor budowy może zarobić od 19 600 euro do 42 000 euro.

Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, sektor ten oferuje pensje od 18 tys. euro w przypadku technika ds. płac do 75 tys. euro w przypadku dyrektora ds. zasobów ludzkich.

W sektorze sprzedaży i marketingu kierownik ds. e-commerce może zarobić od 42 tys. euro do 75 tys. euro, podczas gdy dyrektor ds. marketingu otrzymuje od 28 tys. euro do 80 tys. euro. Handlowiec/księgowy może otrzymać średnio od 14 tys. euro do 25 tys. euro rocznie.

W sektorze ochrony zdrowia wynagrodzenia wahają się od 19 600 euro w przypadku delegata apteki do 70 000 euro w przypadku szefa sprzedaży.