W 2023 r. licencje uzyskało 3 728 statków, o 147 mniej niż w roku poprzednim, przy czym licencjonowana flota stanowiła 54,4% całkowitej liczby statków, 85,7% całkowitego tonażu brutto i 81,8% całkowitej mocy floty zarejestrowanej w tym roku, czytamy w oświadczeniu Narodowego Instytutu Statystyki (INE).

Według "Fisheries Statistics - 2023", średnia roczna cena wyładowanych świeżych lub schłodzonych ryb odnotowała spadek rok do roku o 6,6%, z 2,65 euro za kilogram w 2022 r. do 2,47 euro za kilogram w minionym roku.

Jeśli chodzi o handel międzynarodowy, w 2023 r. deficyt bilansu handlowego produktów rybołówstwa lub związanych z tą działalnością poprawił się o 105,4 mln euro (-8,2%), osiągając 1 176,2 mln euro.

Ewolucja ta wynikała ze wzrostu eksportu i zmniejszenia importu tego rodzaju produktów, zwiększając wskaźnik pokrycia do 53,7% (+3,2 punktu procentowego w porównaniu do 2022 r.).

INE zwrócił również uwagę, że Program Operacyjny zarządzający Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim(EFMR) miał na koniec 2023 r. wskaźnik wykonania 98% alokacji zaprogramowanej na ten okres.

W ubiegłym roku portugalskie kwoty wzrosły o około 14%, co stanowi 198 000 ton.

Spośród odpowiednich gatunków podlegających ograniczeniom połowowym w 2023 r., najbardziej znaczący wzrost nastąpił, po raz kolejny, w kwotach na ostroboka, smuklicę, żabnicę, morszczuka i dorsza w tradycyjnych połowach NAFO 3M.