Według danych przekazanych Lusa przez Ministerstwo Finansów, w tym roku (dla IMI na 2023 r.) wydano 946 759 not podatkowych o wartości poniżej 100 euro, a termin płatności upływa dzisiaj.

2 245 046 osób, które otrzymały kwotę podatku w wysokości od 100 do 500 euro oraz 686 504 osób, które mają do zapłacenia więcej niż 500 euro w systemie IMI, może wybrać między zapłatą tylko pierwszej raty lub całej płatności.

Zgodnie z prawem, IMI jest płacony jednorazowo w maju, gdy jego wartość jest niższa niż 100 euro, i jest podzielony na dwie raty płacone w maju i listopadzie, gdy jego wartość waha się między 100 a 500 euro.

Powyżej 500 euro jest on dzielony na trzy raty o tej samej wysokości, płatne w maju, sierpniu i listopadzie. Jednak od kilku lat właściciele mogą, jeśli chcą, zapłacić pełny podatek w maju.

IMI jest pobierany od wartości podatkowej aktywów (VPT) nieruchomości, w tym jednej stawki 0,8% w przypadku budynków rustykalnych (gruntów) i stawki, która waha się od 0,3% do 0,45% w przypadku budynków miejskich (budowli i gruntów pod budowę).