Według biuletynu cen paliw UE-27, opublikowanego przez Urząd Regulacji Usług Energetycznych(ERSE), w odniesieniu do benzyny 95, w okresie od stycznia do marca średnie krajowe ceny sprzedaży (PMV) były wyższe niż średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej (UE-27), zajmując 9. miejsce wśród krajów o najwyższych cenach.

Tak więc, wliczając podatki, PMV w Portugalii dla benzyny 95 została ustalona na poziomie 1,702 euro za litr, wyższym niż 1,618 w UE i 1,572 zarejestrowane w Hiszpanii.

Bez uwzględnienia podatków, cena PMV w Portugalii była o 2,1 centa za litr niższa niż w Hiszpanii.

Według ERSE "Portugalia miała wyższe obciążenie podatkowe (52%) w kontekście Półwyspu Iberyjskiego, dlatego też portugalska wartość PMV, z podatkami, była o około 13,0 centów/l wyższa niż w Hiszpanii". Waga podatków stanowiła 47% PMV w Hiszpanii i 52% PMV w Portugalii i UE-27.

Jeśli chodzi o zwykły olej napędowy, "krajowa stawka PMV była niższa od średnich wartości w UE-27, co dało Portugalii 14. miejsce pod względem najniższych cen", zauważył regulator rynku energii.

W pierwszym kwartale cena PMV oleju napędowego w Portugalii wyniosła 1 610 euro za litr, czyli mniej niż 1 611 w UE, ale więcej niż 1 520 odnotowane w Hiszpanii.

"Obciążenie podatkowe w Portugalii (46%) było wyższe niż w Hiszpanii (42%), co doprowadziło do tego, że PMV w Portugalii była o 9,0 centów/l wyższa niż w Hiszpanii", powiedział ERSE, dodając, że "bez podatków średnia krajowa cena jest o 1,1 centa/l niższa niż w sąsiednim kraju".

W całej UE, po wyłączeniu wagi podatków, Portugalia zajmuje 8. miejsce wśród krajów z najtańszym olejem napędowym.

Nadal w całej UE wolna od podatku PMV dla oleju napędowego spadła o 6,0 centów za litr od czwartego kwartału 2023 r. do pierwszego 2024 r.