Trend wzrostu produkcji w tym sektorze utrzymuje się od 2017 r., wynika z badania, dodając, że w 2023 r. wartość produkcji wzrosła o 7,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, co częściowo wynikało ze wzrostu cen.

W ujęciu realnym produkcja w sektorze budowlanym w kraju odnotowała wzrost o 3,4% w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, podkreśla badanie.

Segment inżynierii lądowej i wodnej wzrósł o 5% w 2023 r., podczas gdy budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe wykazały wzrost odpowiednio o 3% i 0,7%.

W przypadku liczby mieszkań w ukończonych budynkach nowego budownictwa, od 2016 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa, osiągając w 2023 r. około 21 500, czyli o 6,8% więcej niż w roku poprzednim.

Zatrudnienie generowane przez sektor wzrosło o 6,4% w 2023 r., do 344 tys. pracowników, co odpowiada 6,9% w stosunku do całkowitej liczby pracowników w Portugalii.

W kwietniu tego roku liczba firm budowlanych w Portugalii nieznacznie przekroczyła 66 300, czyli o około 4 400 więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Pod względem geograficznym okręgi Lizbony i Porto skupiały odpowiednio 21,3% i 14,8% firm posiadających licencje.