Narodowa Straż Republikańska(GNR) oddeleguje 20 żołnierzy z załogi przybrzeżnej łodzi patrolowej "Bojador", w dwóch okresach, między 12 tego miesiąca a 7 sierpnia, do operacji "pod auspicjami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Granic Przybrzeżnych (FRONTEX) oraz w ramach koordynacji operacyjnej na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w celu kontrolowania przepływów migracyjnych i zapobiegania przestępczości transgranicznej", powiedział w oświadczeniu.

"Celem misji jest zapobieganie, wykrywanie i kładzenie kresu nielegalnej działalności związanej z handlem narkotykami, handlem ludźmi, handlem bronią, nielegalnymi połowami, fałszowaniem dokumentów, identyfikacją i rejestracją osób, identyfikacją osób ułatwiających, gromadzeniem informacji o działalności przestępczej sieci, poszukiwaniem i ratowaniem, zwalczaniem zanieczyszczenia morza, a także przyczynianiem się do ochrony życia ludzkiego na morzu", dodał.

W latach 2007-2023 ponad 1100 żołnierzy GNR uczestniczyło w kilku wspólnych operacjach Frontexu. "W zakresie nadzoru morskiego i ochrony życia ludzkiego od 2007 r. GNR zaangażowała ponad 450 członków personelu wojskowego na pokładach statków różnych typów, głównie we wspólnych operacjach INDALO w Hiszpanii, THEMIS we Włoszech i POSEIDON w Grecji", czytamy w oświadczeniu.