"Pod koniec 2023 r. w Portugalii przebywało około 1300 osób ubiegających się o azyl, 3800 uchodźców i beneficjentów ochrony uzupełniającej oraz 59 400 posiadaczy ochrony tymczasowej", stwierdziła organizacja w raporcie na temat globalnych trendów w 2024 roku.

W ostatnich latach około 75% nowych wniosków o azyl zostało złożonych na terytorium Portugalii, a 25% na granicy powietrznej, głównie na lotnisku w Lizbonie.

To samo źródło podkreśliło, że w 2018 r., dwadzieścia lat po zamknięciu swoich biur, UNHCR przywrócił swoją obecność w Portugalii.

Biuro Regionalne dla Europy w Genewie, zatrudniające trzech pracowników, koordynuje działania w Portugalii.

UNHCR w Portugalii koncentruje się na rzecznictwie i wspieraniu władz i instytucji pozarządowych w zapewnianiu ochrony. Zapewnia również szkolenia, wsparcie techniczne i doradztwo w kwestiach związanych z azylem i uchodźcami.