Minister prezydencji zapewnił, że sytuacja będzie nadal monitorowana i nie zagrozi dostawom dla ludności, dodając jednocześnie, że woda jest dostępna do spożycia przez rok.

Minister prezydencji, António Leitão Amaro, argumentował, że "aby być sprawiedliwym i akceptowanym", ograniczenia zużycia wody muszą być proporcjonalne. "Jeśli spadnie więcej deszczu, a wymiar i dramat suszy w jakiś sposób się zmniejszą, musimy dostosować środki". Dlatego też, jak już zapowiedział premier Luís Montenegro podczas ostatniego spotkania monitorującego sytuację w Algarve, rząd będzie kontynuował łagodzenie ograniczeń.


"Jedną z interwencji, o których zdecydowano dzisiaj, jest pewne złagodzenie tych środków ograniczających, w zależności od różnych rodzajów konsumpcji. Ta korekta gwarantuje, że nawet jeśli w tym roku nie spadnie ani kropla deszczu, to przez rok będzie zagwarantowana woda do użytku miejskiego. Jest to ulga proporcjonalna, oczywiście dająca pierwszeństwo konsumpcji miejskiej rodzinom, które otrzymują wodę w swoich domach. Ale są też ulgi w ograniczeniach w rolnictwie i turystyce - podkreślił minister.


System monitorowania będzie przeprowadzany co dwa miesiące, a "gdy nadejdzie sierpień i sytuacja się zmieni", zostanie przeprowadzona ponowna analiza tych ograniczeń. Rezolucja, zatwierdzona przez Zarząd AD, przewiduje jeszcze dwie grupy środków.


Druga grupa środków dotyczy dodatkowych inwestycji w wysokości 103 mln euro w obieg wody w celu wzmocnienia miejskiej sieci wodociągowej w celu zmniejszenia strat, "które są bardzo znaczące", budowy rurociągu (który będzie kosztował 27 mln euro), który będzie obsługiwał obszary od Silves do Portimão, z myślą o produkcji rolnej, oraz w celu poprawy wykorzystania ścieków.


Po trzecie, inwestycje w ramach Planu Odbudowy i Odporności zostaną przyspieszone, a wskaźnik wdrożenia środków mających na celu walkę z suszą w Algarve wyniesie 5%.