Operacja potrwa do 15 września i obejmie miejsca wypoczynku, imprezy, lokale i miejsca nocnego życia, główne drogi, granice, rezydencje i ochronę lasów.

Operacja ta jest powtarzana co roku w okresie letnim, kiedy "spodziewana jest rosnąca liczba turystów na obszarach znajdujących się w obszarze odpowiedzialności terytorialnej straży, rejestrując w ten sposób znaczny wzrost liczby ludności", mówi GNR w oświadczeniu.

"W związku z tym sezon ten charakteryzuje się również spadkiem liczby ludności w obszarach stałego zamieszkania, co oznacza, że niektóre domy pozostają niezamieszkane przez dłuższy czas, dlatego ważne jest, aby zapobiegać występowaniu związanych z tym przestępstw", podkreśla straż.

W notatce GNR wskazuje, że zaangażuje się w szereg działań wzmacniających skoordynowane działania podnoszące świadomość, patrolowanie i inspekcje, zwracając szczególną uwagę na nadzór na wybrzeżu, biorąc również pod uwagę plaże i miejsca w pobliżu wybrzeża.

GNR zintensyfikuje również patrolowanie w pobliżu lokali nocnych i tych, w których przebywają większe tłumy ludzi, a także zagwarantuje bezpieczeństwo wydarzeń, imprez i sezonowych pielgrzymek, wzmacniając działania wspierające, regulujące i monitorujące ruch drogowy.