W liście FPF ostrzega Pedro Diasa "o wpływie, jaki decyzja o zakończeniu wyrażania zainteresowania uregulowaniem statusu obcokrajowców w Portugalii może mieć na rejestrację profesjonalnych graczy na następny sezon".

FPF przypomina urzędnikowi państwowemu, że okna rejestracyjne "trwają tylko dwanaście tygodni latem i cztery zimą" i kwestionuje możliwość "skorzystania z już przewidzianego systemu wyjątków", o którym mowa w ustępie c) ustępu 1 artykułu 123 ustawy nr 23/2007 z dnia 4 lipca.

Według tego samego źródła, FPF stara się zebrać wszystkie informacje dotyczące zmian, jakie nowy dekret z 3 czerwca wprowadzi w rejestracji obcokrajowców, "aby móc jak najszybciej poinformować kluby, które zamierzają sprowadzić zagranicznych praktyków".

Nowe przepisy dotyczące imigracji w Portugalii weszły w życie 3 czerwca, w dekrecie z mocą ustawy, który zmienił ustawę nr 23/2007 z 4 lipca, uchylając procedury wydawania zezwoleń na pobyt na podstawie wyrażenia zainteresowania.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z 2017 r. umożliwiła, poprzez wyrażenie zainteresowania, uregulowanie pobytu na terytorium kraju, poprzez wykonywanie podrzędnej lub niezależnej działalności zawodowej, bez ważnej wizy w tym celu, na podstawie części artykułów 88 i 89.

W opublikowanym dekrecie rząd uważa, że "możliwość uregulowania pobytu imigrantów, którzy nie posiadali konsularnej wizy pobytowej" była "bezrefleksyjnym" środkiem, który naruszał "zasady przyjęte przez Portugalię i europejskich partnerów w strefie Schengen".

Po wjeździe, możliwe byłoby wejście w "ogólny system uzyskiwania zezwoleń na pobyt, z rejestracją wyrażenia zainteresowania i samą obietnicą umowy o pracę wystarczającą do tego celu".

Dyplom nakazuje zatem "uchylenie instrumentów zezwoleń na pobyt opartych jedynie na wyrażeniu zainteresowania, zabezpieczając jednak sytuację cudzoziemców, którzy już rozpoczęli procedury zezwoleń na pobyt na podstawie tych instrumentów".