W kwietniu w Algarve zarejestrowanych było 14 698 bezrobotnych (4,6% ogółu bezrobotnych w kraju). Jest to wartość niższa niż w marcu (18 236), ale wyższa niż w tym samym miesiącu w 2023 r. (12 454). Chociaż Algarve zarejestrowało największą zmianę (+ 18%) w porównaniu z rokiem ubiegłym, tendencja do spadku liczby bezrobotnych w regionie o 19,4%, najwyraźniej ze względu na nadejście lata i poszukiwanie większej liczby osób do pracy.

Alcoutim jest gminą o najniższej stopie bezrobocia. W tej gminie tylko 38 osób jest zarejestrowanych jako nieposiadające pracy, podczas gdy po drugiej stronie tabeli znajduje się Portimão, które ma największą liczbę bezrobotnych (2 862).

Spośród całkowitej liczby bezrobotnych w Algarve, większość (11 207) jest zarejestrowana w IEFP krócej niż rok i posiada jedynie wykształcenie średnie (5 658).