Portugalia znajduje się powyżej średniej, a nominalne koszty pracy na przepracowaną godzinę wzrosły o 6,2%, choć spowolniły w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy wzrosły o 6,3%.

Na koszty te składają się dwa główne elementy: wynagrodzenia i inne opłaty. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, na początku roku wzrosły one o 5,3% w obszarze jednowalutowym i 5,8% w bloku wspólnotowym w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku koszty te wzrosły odpowiednio o 3,2% i 3,9%, co oznacza, że przyspieszyły na początku tego roku zarówno w strefie euro, jak i UE.

Jeśli chodzi o Portugalię, trend był odwrotny. W okresie od stycznia do marca nominalne koszty pracy na przepracowaną godzinę wzrosły rok do roku o 6,2%. Dla porównania, zmiana odnotowana w poprzednim kwartale wyniosła 6,3%, co oznacza, że na terytorium kraju koszty spadły na początku roku. Mimo to wzrost o 6,2% był wyższy zarówno od średniej wspólnotowej, jak i średniej dla obszaru wspólnej waluty, zgodnie z danymi Eurostatu.

Największy wzrost kosztów pracy rok do roku odnotowano w Rumunii (16,4%), Bułgarii (15,8%) i Chorwacji (15,3%). Najmniejsze wzrosty rok do roku odnotowano w Belgii (2,3%), Danii (2,5%) i Francji (2,7%).