Na dzień 31 grudnia populację kraju oszacowano na 10 639 726 osób, czyli o 123 105 więcej niż w 2022 roku.

"Wzrost liczby ludności wynikał z salda migracji wynoszącego 155 701 osób (136 144 w 2022 r.), które zrównoważyło ujemne saldo naturalne wynoszące -32 596 (-40 640 w 2022 r.)", podaje INE.

W 2023 r., w wyniku wzrostu wskaźnika urodzeń, średnia liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym wzrosła do 1,44 dziecka, w porównaniu do 1,42 w 2022 r.

Starzenie demograficzne w Portugalii "nadal rosło", zauważył Instytut.

W 2023 r. wskaźnik starzenia się, który porównuje populację w wieku 65 lat i więcej z populacją w wieku od zera do 14 lat, osiągnął wartość 188,1 osób starszych na 100 młodych ludzi (184,4 w 2022 r.).

"Mediana wieku ludności zamieszkałej w Portugalii, która odpowiada wiekowi dzielącemu populację na dwie grupy o równej wielkości, wzrosła z 46,9 lat w 2022 r. do 47,1 lat w 2023 r.", powiedział INE, publikując szacunki dotyczące populacji rezydentów.

Spośród całkowitej liczby mieszkańców kraju pod koniec ubiegłego roku, 5 083 568 stanowili mężczyźni, a 5 556 158 kobiety.

Wzrost o 123 105 osób w porównaniu do 2022 r. oznacza efektywną stopę wzrostu na poziomie 1,16%, w porównaniu do 0,91% w 2022 r., według tego samego źródła.