Operacja była zwieńczeniem dochodzenia wszczętego rok temu przez Centrum Dochodzeń Kryminalnych (NIC) GNR Loulé, motywowanego "poczuciem braku bezpieczeństwa w społeczności [miejscowości] Tôr", w gminie Loulé, sprecyzowało Dowództwo Terytorialne Faro da GNR w oświadczeniu.

Według policji dochodzenie "wykazało utworzenie sieci handlu, dystrybucji i sprzedaży produktów odurzających", która rzekomo prowadziła działalność przestępczą w regionie Algarve.

W sumie aresztowano sześć osób, pięciu mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 39 do 58 lat, a także skonfiskowano 32 492 dawki haszyszu, 593 kokainy i 11 marihuany.

GNR skonfiskowała również dwie sztuki broni palnej, dwie sztuki broni pneumatycznej, kuszę, osiem pojazdów, różne urządzenia komunikacyjne, fałszywe banknoty euro i ponad siedem tysięcy euro w gotówce.

W operację zaangażowano łącznie 54 osoby z dochodzeń kryminalnych, oddziału interwencyjnego, jednostki kontroli wybrzeża i granic oraz przy wsparciu policji bezpieczeństwa publicznego (PSP).