W oświadczeniu GNR wyjaśnia, że operacja odbywa się w ramach corocznego planowania przeprowadzanego przez Europejską Sieć Policji Ruchu Drogowego(RoadPol) i ma "na celu promowanie bezpieczniejszych zachowań kierowców i zmniejszenie liczby poważnych wypadków drogowych".

Siły bezpieczeństwa twierdzą, że w 2023 r. odnotowały 55 312 wypadków drogowych, w wyniku których 16 911 osób odniosło drobne obrażenia, 1 277 poważnych obrażeń i 279 ofiar śmiertelnych, a spośród 2 143 736 kierowców skontrolowanych przez GNR w tym roku 33 657 miało wskaźnik zawartości alkoholu we krwi (BAC) wyższy niż dozwolony przez prawo.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych "jest czynnikiem ryzyka, któremu poświęca się coraz więcej uwagi w polityce bezpieczeństwa drogowego na poziomie europejskim", podkreśla GNR.