"Po długim okresie stosunkowo niskich temperatur jak na tę porę roku, oczekuje się, że od 20, dokładnie w dniu przesilenia letniego, rozpocznie się stopniowy wzrost temperatury, bardziej znaczący od 21, a zwłaszcza w wartościach maksymalnych, związany ze zmianą wzorców atmosferycznych", podkreśla IPMA w oświadczeniu.

W tym tygodniu, przypomina Instytut, "będziemy pod wpływem depresji wysokiego poziomu zbliżającej się do północnego zachodu, co wiąże się z niestabilną i pochmurną pogodą".

"Będzie się ona charakteryzować występowaniem opadów, przejściowo intensywnych i towarzyszących burzom, szczególnie w regionach północnych i środkowych, a zwłaszcza na północy systemu górskiego Montejunto-Estrela do końca 19, w środę".

Jednak od 20. dnia "wraz z przemieszczaniem się na wschód wspomnianej depresji, antycyklon będzie narzucał się na północny wschód od Azorów, stopniowo przesuwając się na wschód i wznosząc się w kierunku Zatoki Biskajskiej, co wraz z depresją na południu Półwyspu Iberyjskiego wywoła prąd wschodni i w konsekwencji stopniowy transport suchych mas powietrza o cechach tropikalnych nad Portugalię kontynentalną, co będzie odpowiedzialne za wzrost wartości temperatury".

IPMA podkreśla, że "oczekuje się, z wysokim stopniem pewności, że regiony o najwyższych maksymalnych wartościach temperatury to wnętrze regionu południowego, Beira Baixa i dolina Tagu, gdzie wartości powinny wahać się w przybliżeniu między 36 a 38 ° C od 23".