W oświadczeniu ASAE wyjaśniło, że zajęcie 6000 litrów wina, którego wartość przekracza 5000 euro, było spowodowane brakiem etykietowania i brakiem zaktualizowanego rachunku bieżącego, w szczególności w odniesieniu do "rozbieżności" między butelkami wina a jego rejestracją w saldzie rachunku bieżącego.

ASAE poinformował również, że zawiesił działalność zakładu z powodu braku czystości i wymogów higienicznych.