Iberdrola otrzymała od rządu pełną certyfikację środowiskową umożliwiającą kontynuowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 274 megawatów (MW) w dzielnicach Vila Real i Braga. Farma wiatrowa będzie generować energię elektryczną wystarczającą do zasilania 128 000 mieszkań. Kolejnym etapem, według spółki, jest złożenie wniosku do Generalnej Dyrekcji Energii i Geologii(DGEG) o pozwolenie na produkcję.

Jak podała spółka, "Iberdrola uzyskała ostateczną zgodę rządu portugalskiego na budowę największej farmy wiatrowej w kraju. W ten sposób firma robi kolejny krok w swojej ekspansji w całym kraju, napędzając przejście do modelu gospodarczego opartego na dekarbonizacji poprzez energię odnawialną i niezależność od paliw kopalnych".

Elektrownia wodna Alto Tâmega, elektrownia szczytowo-pompowa Gouvães i elektrownia Daivões składają się na system produkcji energii elektrycznej Tâmega (SET), którego łączna wartość inwestycji przekracza 1 500 mln euro. Projekt został zaprojektowany tak, aby wykorzystać punkt wtrysku do sieci elektrycznej już zbudowany w SET.

Jak wyjaśniła firma, "włączenie energii wiatrowej do systemu produkcji energii elektrycznej Tâmega zwiększa jej wkład w czystą, dostępną i konkurencyjną energię do systemu elektrycznego, gwarantując dostawę maksymalnej ilości zielonej energii pierwotnie zatwierdzonej dla każdego projektu, tak długo, jak to możliwe".

Firma, która w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła zysk w wysokości 2 760 milionów euro, czyli o 86 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, zamierza rozpocząć budowę w 2025 roku.