Inwestycja w oznakowanie, czyszczenie i ogrodzenie przestrzeni kosztowała ponad 10 tysięcy euro, przy czym połowa kwoty wynikała z nowych uprawnień przyjętych przez Radę Parafialną od Rady Miasta Lagoa.

Jednocześnie, w celu poprawy i zwiększenia liczby miejsc parkingowych w obszarze nadrzecznym, Rada Parafialna, we współpracy z Radą Miasta Lagoa, zapewniła przekwalifikowanie podłogi przy wjeździe na parking Angrinha i zwiększyła dostępność istniejących miejsc parkingowych.