W ostatnich latach udało się zwiększyć liczbę zwierząt tego gatunku z 94 do 2000, według 20 Minutos.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody(IUCN), największy na świecie autorytet naukowy w dziedzinie ochrony środowiska, odtajniła zagrożenie rysia iberyjskiego.

Raport "Ewolucja i odbudowa populacji rysia iberyjskiego (Lynx pardinus) w Hiszpanii i Portugalii: przykład skutecznej ochrony", opublikowany przez Fundację Artemisan, podsumowuje sytuację gatunku, ujawniając, że obecnie istnieje 14 ośrodków populacji tego gatunku (13 z nich w Hiszpanii i jeden w Portugalii).

Czterdzieści cztery procent nowych kotów występuje w Andaluzji, a populacje hodowlane znajdują się w Kastylii-La Manchy, Estremadurze i południowej Portugalii.