Chodzi o projekt licencjonowany przez Radę Miejską Peniche, w dystrykcie Leiria, dotyczący instalacji elektrowni słonecznej na 13 hektarach ziemi w parafii Atouguia da Baleia.

Według radnych, 13 hektarów ziemi w parafii Atouguia da Baleia, na których ma zostać zainstalowanych prawie 18 tysięcy modułów fotowoltaicznych, "stanowi bramę wjazdową i wyjazdową" dla odwiedzających miasto i plaże Peniche, którzy będą mieli do czynienia z "iskrzącym się czarnym blokiem za każdym razem, gdy będą przejeżdżać między rondami Porto de Lobos i Supertubos lub między rondami Nossa Senhora da Boa Viagem i Baleal".

Radni twierdzą również, że istnieje "dodatkowy wpływ na każdego, kto podróżuje drogą planowaną do budowy w PDM [Municipal Master Plan] między Porto de Lobos a drogą Peniche-Baleal, a nawet czyni zamiar budowy tej drogi niewykonalnym".

"Zdrowy rozsądek nakazuje, aby projekt ten został zaprojektowany w innej lokalizacji i aby odmówiono budowy na tym terenie, który jest Narodowym Rezerwatem Ekologicznym i ma szczególną wrażliwość krajobrazową i przyrodniczą, ponieważ odpowiada Przesmykowi Peniche", czytamy w nocie rad parafialnych, które nalegają na "wyraźny sprzeciw" wobec instalacji projektu, który uważają za "prawdziwą czarną bliznę, która zszargnie naturalne piękno" gminy.

Instalacja fotowoltaiczna stanowi inwestycję o wartości 5,6 miliona euro, promowaną przez Hyperion Renewables w celu zainstalowania ośmiu małych jednostek produkcyjnych o mocy 8000 kilowatów wykorzystujących energię słoneczną, zgodnie z opisem projektu.

Prawie 18 tysięcy modułów fotowoltaicznych będzie produkować 16 gigawatów na godzinę rocznie, co odpowiada zużyciu prawie ośmiu tysięcy domów, unikając emisji ponad dziewięciu tysięcy ton dwutlenku węgla do atmosfery w porównaniu z taką samą ilością energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego lub węgla.

Projekt znajduje się na obszarze Narodowego Rezerwatu Ekologicznego, ale jego realizacja jest uznawana za zgodną z celami ochrony środowiska i ekologii oraz zapobiegania i ograniczania zagrożeń naturalnych.

Według organizatorów negatywny wpływ projektu jest tymczasowy i ma niewielkie znaczenie w zakresie geologii, gleb, klimatu, jakości powietrza, systemu hydrogeologicznego i zasobów wodnych, ekosystemów i odpadów.