Przedstawiony przez Izbę Lizbońską, pod przewodnictwem Carlosa Moedasa (PSD), wniosek zmienia umowę podpisaną przez gminę w 1997 r., ustanawiającą prawo do podziemnej powierzchni, na rzecz spółki ESLI - Parques de Estajamento, S.A., na budowę i eksplorację publicznego parkingu podziemnego pod Jardim de São Pedro de Alcântara, który nie został zrealizowany z powodu przeszkód geologicznych.

Prawie trzy dekady później rada i firma ESLI osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany lokalizacji parkingu, przy czym umowa została zrealizowana na działce miejskiej sąsiadującej z rynkiem Alvalade, o powierzchni 2 325,39 metrów kwadratowych.

Oprócz zmiany lokalizacji, propozycja określa "zmianę okresu ważności prawa do powierzchni z 35 lat na 41 lat, licząc od rozpoczęcia eksploatacji, choćby częściowej, parkingu".

Przedstawiając propozycję, wiceprzewodniczący Izby, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), odpowiedzialny za mobilność, przypomniał, że umowa ta ma "długą historię", a przeniesienie do Alvalade ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców tej parafii i zwiększenie dostępności inwestora, który posiada prawa koncesyjne na parking.

Nowy parking w Alvalade powinien zostać ukończony "na początku przyszłego roku", powiedziała Anacoreta Correia, stwierdzając, że rozwiązanie to uwolni przestrzeń publiczną i przeznaczy ją do innych zastosowań.

"Nie popieramy idei, że budowa parkingów jest programem sprzecznym ze zrównoważonym rozwojem", stwierdził wiceprzewodniczący Izby, podkreślając, że pomysł ten "jest błędem" i podkreślając, że nie chodzi o promowanie korzystania z samochodów, ale raczej o nowe intencje dotyczące zajmowania przestrzeni publicznej.