W tym okresie sprzedano około 33 tys. domów o łącznej wartości 6,7 mld euro.

W okresie od stycznia do marca "wskaźnik cen mieszkań (IPHab) wzrósł o 7% rok do roku, czyli o 0,8 punktu procentowego (p.p.) mniej niż w poprzednim kwartale", zauważa urząd, wskazując, że jest to "najmniej znaczący wzrost cen od 1. kwartału 2021 r.".

Średnie roczne tempo zmian wskaźnika cen nieruchomości wyniosło w pierwszym kwartale 7,8%, co oznacza spowolnienie o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku. "W tym okresie wzrost cen istniejących domów (8,2%) przewyższył wzrost cen nowych domów (6,6%)", dodaje INE.

W porównaniu łańcuchowym indeks cen mieszkań wzrósł o 0,6%, co kontrastuje z 1,3% odnotowanym w poprzednim kwartale i w tym samym okresie ubiegłego roku.

W pierwszych trzech miesiącach roku zawarto transakcje na 33 077 domach, o 4,1% mniej w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r., a łańcuch spadł o 3,1%. Jeśli chodzi o wartość sprzedanych domów, wyniosła ona 6,7 mld euro, co stanowi spadek o 1,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku.

Większość domów (85,5%) została zakupiona przez rodziny, o wartości 5,7 mld euro. Mimo to odnotowano spadek liczby domów zakupionych przez rodziny o 3,4% rok do roku (28 283 domy), a także spadek całkowitej wartości transakcji o 1,5% rok do roku.

W pierwszym kwartale tego roku zakup domów "przez nabywców posiadających miejsce zamieszkania na terytorium całego kraju spadł o 3,1% rok do roku, do łącznej liczby 31 010". Mimo to rekord ten stanowi 93,8% całkowitej liczby transakcji i jest "najwyższą względną wagą od 1. kwartału 2022 r.", podsumowuje INE.