"Pod koniec maja 2024 r. w służbach zatrudnienia kontynentu i regionów autonomicznych zarejestrowanych było 310 263 bezrobotnych", informuje IEFP.

W porównaniu z majem 2023 r. odnotowano wzrost o 8,5%, czyli o 24 408 zarejestrowanych bezrobotnych więcej niż rok temu.

Mimo to piąty miesiąc roku był synonimem nowego odwrotu łańcucha. Innymi słowy, całkowita liczba rejestracji spadła w maju o 2,5%. Był to czwarty z rzędu odnotowany spadek bezrobocia, co obrazuje poniższy wykres. Ekonomiści nie dali zatem sygnałów ostrzegawczych dotyczących rynku pracy.

Jednak nie we wszystkich regionach kraju obserwuje się ten sam trend: na Azorach bezrobocie zarejestrowane przez IEFP spadło o 15,6% rok do roku, a na Maderze o 19,6%.

Pozostałe regiony odnotowały pogorszenie, przy czym wyróżnia się Algarve. W tym regionie kraju liczba bezrobotnych zarejestrowanych w IEFP wzrosła w maju o 13,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo to Algarve było regionem kraju, w którym bezrobocie spadło najbardziej (19,1%), podkreśla IEFP.