Wyniki badania wydatków gospodarstw domowych w latach 2022/2023 pokazują, że średnie roczne wydatki związane z mieszkaniem wyniosły 9 390 euro, podczas gdy żywność wyniosła 3 091 euro, a transport około 2 888 euro.

Badanie INE wykazało również, że wydatki na restauracje i zakwaterowanie stanowiły 8,6% średnich rocznych wydatków gospodarstw domowych.

Badanie wskazuje również, że "mniejsza część wydatków rodzinnych" została skierowana na kulturę, rekreację, sport i wypoczynek oraz usługi edukacyjne na obszarach głównie wiejskich.

Badanie wykazało również, że średnie roczne wydatki były wyższe w obszarze metropolitalnym Lizbony (26 891 euro), a Algarve przekroczyło średnią krajową.