Komisja Budżetu, Finansów i Administracji Publicznej (Cofap) specjalnie zatwierdziła projekt PS, który rozszerza część zużycia energii elektrycznej podlegającą obniżonej stawce VAT. Inicjatywa otrzymała zielone światło, przy czym PSD głosowało przeciw, Chega wstrzymała się od głosu, a pozostałe partie głosowały za.

Środek określa, że domowe zużycie energii elektrycznej (dla mocy umownej, która nie przekracza 6,90 kVA) płaci stawkę VAT w wysokości 6% do 200 kWh w okresie 30 dni. W przypadku rodzin wielodzietnych (z co najmniej trzema osobami na utrzymaniu) zużycie podlegające obniżonej stawce VAT wzrasta do 300 kWh na okres 30 dni.

Obniżenie podatku VAT na energię elektryczną płaconego w takich przypadkach będzie odczuwalne dopiero za kilka miesięcy na rachunkach rodzinnych, ponieważ środek ten wejdzie w życie dopiero od stycznia 2025 roku. Szacuje się, że środek ten przyniesie korzyści 3,4 mln rodzin w naszym kraju.