Według Executive Digest, w 2023 r. wpływ cen mieszkań na dochód rozporządzalny portugalskich rodzin wykazał największy wzrost wśród wszystkich państw członkowskich, a problem ten nie wydaje się mieć rozwiązania w perspektywie krótkoterminowej.

Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przeanalizowane przez Público, pokazują, że w 2023 r. wskaźnik odnoszący ceny sprzedaży domów do dochodu do dyspozycji brutto na mieszkańca w Portugalii osiągnął 150,9, co oznacza wzrost o prawie 51% od 2015 roku.

Liczba ta jest najwyższa wśród krajów Unii Europejskiej, z wyłączeniem Cypru i Malty, dla których dane nie są dostępne. Dla porównania, wskaźnik w strefie euro wyniósł 109, co oznacza wzrost o 9% w tym samym okresie.

Sytuacja nie jest nowa, ale ostatnie pogorszenie zaniepokoiło władze europejskie. Komisja Europejska, w swojej corocznej ocenie państw członkowskich, podkreśliła niedobór przystępnych cenowo mieszkań w Portugalii jako "rosnący powód do niepokoju".

Pomimo środków Planu Odbudowy i Odporności (PRR) i innych funduszy europejskich, podaż mieszkań jest nadal niewystarczająca, co pogarszają rosnące ceny i kredyty, a także rosnący popyt na nieruchomości na potrzeby lokalnego zakwaterowania.