Według Essential Business, 11 firm zdecydowało się przedłużyć test pilotażowy w tym samym formacie, a cztery zdecydowały się wycofać i powrócić do pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli chodzi o pozostałe, będą one korzystać z mieszanego formatu, aby dopasować go do własnych modeli pracy.

Czterodniowy tydzień pracy miał na celu skrócenie tygodnia pracy o 12 godzin wartych średnio 28% ich pensji, przy czym pracownicy nie odczuli cięć wynagrodzeń.

Pilotażowy test czterodniowego tygodnia pracy był koordynowany przez ekonomistę Pedro Gomesa i badaczkę zasobów ludzkich Ritę Fontinha, a okres testowy trwał sześć miesięcy od czerwca do listopada 2023 r. bez obniżki wynagrodzeń lub wsparcia finansowego ze strony państwa. Pilotaż był dobrowolny, a firmy mogły wycofać się z niego w dowolnym momencie.

Poprzedni rząd promował projekt początkowo przyciągając zainteresowanie 120 firm, jednak tylko 41 firm zgłosiło się do projektu, a 20 z nich wycofało się, ale nie w tym samym czasie.

Większość firm była mała i działała w Lizbonie i Porto (firmy zatrudniające do 20 pracowników), w sektorach takich jak edukacja, zdrowie, przemysł i doradztwo; wszystkie były zarządzane prywatnie, ale niektóre były podmiotami non-profit.

Portugal News poszedł w ich ślady, oferując pracownikom pół dnia wolnego w tygodniu i wolne piątkowe popołudnia.