75% din costurile - 1,7 milioane de euro - ale proiectului aprobat de SGMAI vor fi finanțate din fonduri europene. Sporirea controlului navigației maritime și creșterea nivelului de securitate internă la nivel național și la nivelul UE reprezintă unul dintre principalele obiective care trebuie atinse prin noul sistem automat de identificare (AIS), cu nave și mai multe camere de supraveghere.