Veniturile sunt raportate în diferite categorii: A) Salarii, B) Unicul Comerciant, E) Capital, F) Proprietate, G) Câștigurile de capital și H) Pensii și este impozabil în Portugalia, indiferent de originea sa. Pentru nerezidenți, numai veniturile obținute efectiv în Portugalia sunt supuse evaluării.

Proprietatea pe termen lung permite (de obicei, având un contract de închiriere între proprietar și chiriaș) sunt incluse în categoria F și sunt raportate pe „Anexo F” în perioada de depunere din aprilie până în iunie. Această activitate este diferită de Lets de vacanță pe termen scurt, care sunt văzute ca o afacere numită „Lodging Local” și raportate în anexa B - Venituri independente.

Contractele de închiriere trebuie înregistrate acum folosind „Modelo 2”. În plus, fiecare contract este evaluat taxa de timbru de 10% pe baza chiriei lunare. Cu un contract adecvat, înregistrat în mod corespunzător la Finanças, chiriașii ar trebui să fie eligibili pentru un credit pentru impozitul pe locuințe. Impozitul se calculează la o rată forfetară de 28% (autonomă) sau pe venitul total la rate marginale (agregate).

Dacă primiți plăți din Garanțiile privind venitul din chirie, acestea sunt, de asemenea, impozabile în Portugalia și trebuie raportate în Categoria G (Câștigurile de capital).

Costurile deductibile

Cheltuielile deductibile sunt acum fara limite pentru cheltuielile necesare pentru desfasurarea activitatii de inchiriere. Ca regulă generală, cheltuielile legate de întreținerea structurală sunt admisibile, spre deosebire de cele legate de modul în care este utilizată locuința. Următoarele sunt exemple de deduceri admisibile:

 • Pictură interioară și exterioară;
 • Reparare/ înlocuire în instalații sanitare sau electrice;
 • Energia și întreținerea ascensoarelor și a spațiilor comune;
 • Cheltuieli cu ușile și curățarea holului;
 • Prime de asigurare pentru clădiri:
 • Taxe locale, cum ar fi ratele de salubrizare și canalizare și ratele de proprietate („IMI”);
 • Securitatea bunurilor colective și alte cheltuieli de condominiu.


Proprietarii nu pot deduce:

 • Lucrări de construcții care efectuează modificări structurale în proprietate;
 • Achiziționarea de mobilier și decorațiuni pentru locuință;
 • Instalație de echipamente de aer condiționat;
 • Îmbunătățiri de capital, cum ar fi extensiile sau instalarea sistemelor automate de irigare.


Atunci când sunt documentate în mod corespunzător, cheltuielile de îmbunătățire a capitalului pot intra în calculul bazei impozabile a clădirii în scopul câștigurilor de capital atunci când bunul este vândut în cele din urmă.

Alte cheltuieli nedeductibile includ:

 • Mobilier (tratate în mod normal cu privire la actul de cumpărare/vânzare a bunului)
 • Costurile ipotecare (de asemenea, deduse la vânzarea de proprietate)
 • Utilități (cu excepția cazului în care sunt incluse în taxa de condominiu)

Pierderile pot fi deduse în anii următori

În cazul în care pierderile suportă în desfășurarea activității de închiriere, acestea pot fi anulate pe o perioadă de șase ani. Acest lucru se aplică, de asemenea, îmbunătățirilor de capital ale proprietății și, prin urmare, au existat pierderi mai degrabă decât profituri. Pentru ca aceasta să se întâmple, clădirea trebuie închiriată timp de cel puțin 36 de luni, consecutiv sau nu, pe parcursul următorilor cinci ani. Proprietarul poate face munca într-un an în care proprietatea nu este închiriată și prezintă cheltuielile până la doi ani mai târziu. Cu toate acestea, ca întotdeauna, toate cheltuielile trebuie să fie documentate cu facturi corespunzătoare.

Incasari de inchirieri electronice

Contribuabilii care declară în categoria F sunt obligați să emită chitanță electronică de închiriere pentru toate veniturile din chirii primite de la chiriașii lor. Această chitanță este emisă prin intermediul site-ului Finanças într-o aplicație online creată în acest scop. Proprietarii de peste 65 de ani pot utiliza facturi traditionale, raportand anual sub „Modelo 44".

Activitatea
de închiriereTVA(categoria F) este scutită de TVA.

În continuare: Lets pe termen scurt (Lodging Local)
Dennis Swing Greene este specialist fiscal internațional și președinte al Eurofinesco s.a. www.eurofinesco.com