Într-o declaraţie, GNR a afirmat că în 2020 şi în domeniul protecţiei naturii şi a mediului, armata SEPNA a efectuat 73.450 de patrule şi 228.244 de inspecţii care au dus la arestarea a 51 de persoane, ridicarea a 18 884 de infracţiuni şi depistarea a 1 100 de infracţiuni.

GNR face, de asemenea, bilanțul liniei telefonice SOS Ambiente e Território do SEPNA, disponibilă 24 de ore pe zi prin numărul 808 200 520, care a înregistrat, în 2020, un total de 12.185 plângeri, ceea ce a dus la înregistrarea a 2.286 infracțiuni administrative și 110 infracțiuni în urma detectării infracţiuni.

Potrivit poliției, linia permite oricărui cetățean să raporteze situații care încalcă legislația de mediu și să obțină consiliere cu privire la aspecte legate de natură, mediu, păduri, animale de companie, legile sanitare și de amenajare a teritoriului.

GNR raportează că desfășoară o gamă largă de activități legate de vânătoare, deșeuri, manipularea produselor fitosanitare, apărarea pădurilor împotriva incendiilor, extracția materialelor inerte și a animalelor și animalelor potențial periculoase.

Corporația afirmă, de asemenea, că criminalitatea ecologică este una dintre prioritățile în lupta împotriva criminalității internaționale grave și organizate adoptate de Consiliul Uniunii Europene, având în vedere că aceasta a devenit una dintre cele mai profitabile activități de crimă organizată din lume, având un impact nu numai asupra mediului, precum şi a societăţii şi a economiei în ansamblu.

„ Uniunea Europeană încearcă să își concentreze lupta asupra dezmembrării organizațiilor criminale implicate în traficul de specii sălbatice și combaterea tuturor celor implicați în traficul ilegal de deșeuri, precum și stabilirea de parteneriate cu entități și organizații în vederea îmbunătățirii controlului și lupta împotriva criminalităţii de mediu”, a spus GNR.