În ceea ce priveşte represiunea, Guvernul prevede o armonizare a statutului de limitare de 15 ani pentru infracţiunile de corupţie şi alte infracţiuni economico-financiare comise de funcţionari şi deţinători de poziţii politice, încălcarea pactelor de tăcere dintre părţi prin posibilitatea renunţării sau reducerea pedepsei, în anumite condiții, prin îmbunătățirea mecanismului care există deja astăzi și, de asemenea, suspendarea provizorie a procesului pentru cei care raportează infracțiunea și cooperează la descoperirea adevărului.

Executivul a planificat, de asemenea, reducerea timpului dintre practica actelor criminale și proces, iar ministrul Justiției, Franscisca van Dunem, a recunoscut, într-o conferință de presă după Consiliul de Miniștri, că în mega-procese „rezultatele nu coincid adesea cu așteptările sunt”, subliniind că, ori de câte ori este posibil, autoritatea judiciară ar trebui să împartă procesul.

În ceea ce privește neincluderea incriminării îmbogățirii nejustificate în Strategie, ministrul a considerat că această chestiune face parte din pactul de transparență și că orice modificare a legii existente este responsabilitatea Parlamentului.

În ceea ce privește prevenirea, va fi creat un regim general de prevenire a corupției pentru sectorul public și privat, un regim de protecție a avertizorilor, cu transpunerea directivei europene și crearea Organismului de prevenire a corupției.