Toate obiectivele, cu excepţia a 14 (conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine) au prezentat evoluţii favorabile sau au atins ţinta în 50% sau mai mult din diferiţii indicatori avute în vedere pentru evaluare, comparând anul cel mai recent cu primul an disponibil.

În joc sunt 17 obiective și 169 de obiective, stabilite în agenda ONU, inclusiv preocupări sociale, economice și de mediu.

Scopul principal este eradicarea sărăciei, în toate formele ei, peste tot. În Portugalia, riscul sărăciei a afectat aproximativ 1,7 milioane de persoane în 2019.

„ În Portugalia, 16,2% dintre oameni erau expuși riscului de sărăcie în 2019, cu 1 punct procentual (pp) mai puțin decât în 2018 și 3,3 puncte procentuale mai puțin decât în 2013 și 2014”, potrivit documentului publicat de INE.

„ Comparând cel mai recent an cu primul an disponibil, se poate concluziona că majoritatea (90) indicatorilor analizaţi în această publicaţie au înregistrat o evoluţie pozitivă, 31 au prezentat o evoluţie nefavorabilă şi şapte nu au înregistrat modificări”, afirmă INE .

Pe baza informațiilor disponibile pentru ultimul an (2020), se pare că, în cadrul obiectivului 8 (promovarea creșterii economice favorabile incluziunii și durabile, ocuparea forței de muncă integrală și productivă și munca decentă pentru toți), numărul indicatorilor cu evoluție nefavorabilă a depășit sau a egalat pe cei care au a înregistrat o evoluţie favorabilă, aşa cum s-a întâmplat cu obiectivul 14 (conservarea oceanelor).

În 10 obiective, 50% sau mai mult dintre indicatori au prezentat o evoluție favorabilă. Printre aceste obiective se numără eradicarea sărăciei (1) și accesul la educație incluzivă (4).